Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este câștigătoarea unui grant de 7 milioane de euro

finantare pentru universitatea tehnica cluj

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este câștigătoarea unui grant de 7 milioane de euro pentru implementarea proiectului de digitalizare eUT4ALL – Transformarea ecosistemului universitar prin tranziția digitală către un viitor european sustenabil – depus în cadrul apelului competitiv de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I16 – dedicat acțiunilor pentru digitalizarea universităților.
Beneficiarii investițiilor finanțate prin acest nou proiect sunt studenții UTCN la toate ciclurile de studii – licență, masterat, doctorat, toate formele de învățământ, cu taxă și fără taxă, inclusiv studenți cu cerințe educaționale speciale, din grupuri vulnerabile și dezavantajate socio-economic, precum și personalul didactic, didactic auxiliar și de cercetare.

sursa informatie – Universitatea Tehnica Cluj – comunicate de presa

Related posts