Structura anului scolar 2024-2025 – proiect

structura anului scolar 2024-2025

Ministerul Educației a publicat în consultare proiectul de calendar al anului școlar 2024-2025.

Potrivit proiectului cursurile anului scolar 2024-2025 vor incepe la data de 09 septembrie 2024, iar ultima zi de scoala va fi 20 iunie 2025.

Calendar an scolar 2024-2025 Proiect

Intervale de cursuri:

– de luni, 9 septembrie 2024 până vineri, 25 octombrie 2024;

– de luni, 4 noiembrie 2024 până vineri, 20 decembrie 2024;

– de miercuri, 8 ianuarie 2025 – până vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025 sau vineri,

21 februarie 2025, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma

consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele

didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

– de luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025 sau luni, 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor

școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 17 aprilie 2025;

– de luni, 28 aprilie 2025 până vineri, 20 iunie 2025;

Intervale de vacanta:

– de sâmbătă, 26 octombrie 2024 până duminică, 3 noiembrie 2024;

– de sâmbătă, 21 decembrie 2024 până marți, 7 ianuarie 2025;

– o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 10 februarie

– 2 martie 2025;

– de vineri, 18 aprilie 2025 până duminică, 27 aprilie 2025;

– de sâmbătă, 21 iunie 2025, până duminică, 7 septembrie 2025

Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 9

septembrie 2024 – 17 aprilie 2025, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află

la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite

La clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică și din învăţământul profesional, în perioadele

dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică

urmărind și scopul acestor programe.

Related posts