Primaria Cluj Napoca recruteaza recenzori pentru autorecenzarea asistata

primaria cluj napoca recruteaza recenzori

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță faptul că, în perioada 11-18.02.2022, recrutează un număr de 25 recenzori pentru autorecenzarea asistată în municipiul Cluj-Napoca.

Persoanele interesate vor completa cererea și chestionarul, care pot fi descărcate AICI, le vor scana, semna olograf/ digital și transmite la adresa de email: registratura@primariaclujnapoca.ro.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Generale:

• Vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei – condiţie eliminatorie;

• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiţie eliminatorie;

• Să nu aibă cazier judiciar – condiţie eliminatorie;

• Să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete;

• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;

• Sa dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

• Rezistență la stres și lucru sub presiune.

Specifice:

• Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârsitul zilei);

• Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbata și /sau duminica).

Personalul selectat va încheia cu autoritatea locală un contract de prestări servicii pe perioada 14.03-15.05.2022- modelul contractului e prevazut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamântului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

Detalii suplimentare pot fi aflate accesând următoarele linkuri:

Norme privind selecția, instruirea și recrutarea personalului de recensământ

Instrucțiuni pentru autorecenzarea asistată

sursa informatie – Primaria Cluj Napoca – comunicate de presa

Related posts