La Cluj certificatul de urbanism se poate obtine si online

certificat urbanism cluj online

Primăria Cluj-Napoca le oferă clujenilor o nouă procedură online: eliberarea automată a certificatelor de urbanism de informare din GIS (sistem informațional geografic). Primăria municipiului Cluj-Napoca a venit cu această soluție în favoarea cetățenilor, pentru a reduce timpii de așteptare și costurile privind informațiile de natur[ urbanistică.

În vederea obținerii de informații privind încadrarea urbanistică a unui imobil (teren şi construcţii), cei interesați pot accesa informaţiile din sistemul GIS, disponibile pe site-ul Primariei www.primariaclujnapoca.ro, Secţiunea Locuire/GIS sau prin accesarea directă https://gis.primariaclujnapoca.ro/Public/. Folosind numărul cadastral se pot obține date privind reglementările Planului Urbanistic General, respectiv reglementările din Planuri Urbanistice Zonale acolo unde acestea sunt aprobate.

Certificatul de urbanism de informare se obține în format electronic şi nu poate fi folosit în alte scopuri decât obţinerea imediată de informații privind reglementările de urbanism actuale.

Alături de Certificatul de urbanism de informare, softul GIS generează și un plan de încadrare în PUG.

Anul trecut, Primăria Cluj-Napoca a făcut publică o hartă o oraşului în sistem GIS (sistem informațional geografic) pe care se găsesc prevederile PUG şi pe care sunt marcate UTR-urile, PUD-urile și PUZ-urile aprobate, aflate în valabilitate, precum şi certificatele de urbanism și autorizațiile de construire emise începând din luna mai 2021. Această hartă este disponbilă pe site-ul Primăriei, la secțiunea „Locuire”, la adresa https://gis.primariaclujnapoca.ro/Public/.

sursa informatie – Primaria Cluj Napoca – Comunicate

Related posts