Contracte vanzare cumparare auto 2023

contract vanzare auto 2023

Conform Ordinului 1069/2016 , pentru instrainarea unui mijloc de transport in Romania se va utiliza contractul tipizat ITL064.

Acest contract se va completa in 5 exemplare si se semneza atat de vanzator cat si de cumparator.

Cumparatorul are obligatia inregistrarii fiscale a mijlocului de transport dobandit la organul fiscal de resedinta, in termen de 30 de zile de la data dobandirii.

Cele 5 contracte sunt folosite după cum urmează:
– exemplarul original rămâne la persoana care cumpără maşina;
– un exemplar certificat rămâne în arhiva organului fiscal local;
– un exemplar certificat rămâne la persoana care vinde maşina;
– un exemplar certificat se depune la organul fiscal local unde îşi are domiciliul fiscal persoana care cumpără maşina.
– un exemplar certificat, pe care se înscrie şi de către organul fiscal de la domiciliul cumpărătorului numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, se depune la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

Descarca Model Contract Vanzare Cumparare auto 2023

Related posts