Contracte vanzare cumparare auto 2023

contract vanzare auto 2023

Conform Ordinului 1069/2016 , pentru instrainarea unui mijloc de transport in Romania se va utiliza contractul tipizat ITL064. Acest contract se va completa in 5 exemplare si se semneza atat de vanzator cat si de cumparator. Cumparatorul are obligatia inregistrarii fiscale a mijlocului de transport dobandit la organul fiscal de resedinta, in termen de 30 de zile de la data dobandirii. Cele 5 contracte sunt folosite după cum urmează:– exemplarul original rămâne la persoana care cumpără maşina;– un exemplar certificat rămâne în arhiva organului fiscal local;– un exemplar certificat rămâne…

Read More