2 Miliarde de Euro pentru programul Europa Digitala

programul europa digitala

Comisia a adoptat trei programe de lucru pentru programul de lucru Europa Digitala în cadrul cărora sunt evidențiate obiectivele și domeniile tematice specifice care vor beneficia de o finanțare totală de 1,98 miliarde EUR.

Acest prim set de programe de lucru prevede investiții strategice care vor contribui în mod decisiv la realizarea obiectivelor Comisiei în vederea transpunerii în practică a deceniului digital al Europei. Programul „Europa digitală” își propune să sprijine suveranitatea tehnologică a Europei și să introducă pe piață soluții digitale în beneficiul cetățenilor, al administrațiilor publice și al întreprinderilor.

Programul de lucru principal

Cu un buget de 1,38 miliarde EUR, se va concentra pe investițiile din domeniile inteligenței artificiale (IA), cloud computing-ului și spațiilor de date, infrastructurii de comunicații cuantice, competențelor digitale avansate și utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate, până la sfârșitul anului 2022.

Pe lângă acest program de lucru principal, Comisia a publicat două programe de lucru specifice: primul se axează pe finanțarea din domeniul securității cibernetice și dispune de un buget de 269 de milioane EUR până la sfârșitul anului 2022, iar cel de al doilea se axează pe înființarea și asigurarea funcționării rețelei de centre europene de inovare digitală și dispune de un buget de 329 de milioane EUR, până la sfârșitul anului 2023.

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „Datorită programului «Europa digitală», construim infrastructuri digitale sigure și durabile. Totodată, le oferim întreprinderilor posibilitatea să beneficieze de un acces îmbunătățit la date sau să utilizeze soluții bazate pe inteligența artificială. În cadrul programului se efectuează, de asemenea, investiții menite să asigure faptul că europenii pot dobândi competențele necesare pentru a participa activ la piața forței de muncă. Obiectivul este ca soluțiile tehnologice pregătite pentru piață să fie accesibile tuturor cetățenilor, întreprinderilor și administrațiilor din Europa.”

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Acesta este deceniului digital al Europei. Până în 2030, datele, tehnologia de tip cloud computing, tehnica de calcul la margine și informatica cuantică vor impulsiona inovarea industrială și societală, generând noi modele de afaceri. Datorită investiției în valoare de 2 miliarde EUR care a fost anunțată astăzi, întreprinderile europene – indiferent de mărime și în special întreprinderile nou-înființate – pot să profite de oportunitățile de pe piețele cu creștere rapidă. Totodată, această investiție le va oferi cetățenilor europeni posibilitatea de a dobândi competențele necesare pentru a prospera într-un mediu digital sigur. Aceste elemente ne întăresc suveranitatea digitală.”

Programul de lucru principal pentru programul „Europa digitală” va include investiții, în special în următoarele domenii:

  • implementarea unor spații comune de date (de exemplu, spații de date pentru sectoarele producției, mobilității și finanțelor) care vor facilita schimbul transfrontalier de date pentru întreprinderi, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderile nou-înființate, și pentru sectorul public, precum și implementarea unei infrastructuri și a unor servicii agregate de tip cloud-to-edge, care vor constitui coloana vertebrală a soluțiilor digitale ce vor garanta securitatea fluxurilor de date;
  • construirea de instalații de testare și experimentare pentru soluții bazate pe IA, cu scopul de a stimula utilizarea IA de încredere (inclusiv de către IMM-uri și întreprinderi nou-înființate) pentru a răspunde principalelor provocări societale, inclusiv provocărilor pe care le reprezintă schimbările climatice și asistența medicală durabilă (de exemplu, implementarea unor infrastructuri de testare a IA pentru sănătate, precum și pentru orașele și comunitățile inteligente);
  • implementarea unei infrastructuri de comunicații cuantice securizate pentru UE (EuroQCI), care va asigura o reziliență ridicată la atacurile cibernetice;
  • înființarea și organizarea de studii de master în domeniul principalelor tehnologii digitale avansate pentru a stimula competențele digitale în Europa, inclusiv acțiuni cum ar fi organizarea de cursuri intensive în domeniul digital pentru IMM-uri, astfel cum s-a anunțat în Agenda pentru competente și în Strategia pentru IMM-uri, prezentate în 2020;
  • înființarea, operarea, asigurarea întreținerii și dezvoltării continue de servicii digitale care să sprijine interoperabilitatea transfrontalieră a soluțiilor utilizate de administrațiile publice (de exemplu, identitatea digitală europeană).

Programul de lucru privind securitatea cibernetică 

va include investiții în dezvoltarea de echipamente, instrumente și infrastructuri de date avansate în materie de securitate cibernetică. Acesta va finanța dezvoltarea și utilizarea optimă a cunoștințelor și competențelor legate de securitatea cibernetică, va promova schimbul de bune practici și va asigura implementarea pe scară largă a unor soluții de securitate cibernetică de ultimă generație la nivelul economiei europene.

În cadrul programului „Europa digitală” se va implementa o rețea de centre europene de inovare digitală care va contribui la îndeplinirea obiectivelor acestuia, deoarece va oferi acces la testarea tehnologică și va sprijini transformarea digitală a organizațiilor private și publice din întreaga Europă, inclusiv transformarea administrațiilor de la nivel național, regional sau local, după caz.

Centrele europene de inovare digitală vor constitui un instrument important în cadrul politicilor UE, în special în cadrul politicii industriale și al politicii pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate, acestea urmând să sprijine întreprinderile și sectorul public în dubla tranziție verde și digitală.

Etapele următoare

Până la sfârșitul lunii noiembrie vor fi publicate primele cereri de propuneri pentru programul „Europa digitală”, următoarele fiind prevăzute în 2022. Programele de lucru vor fi implementate în principal prin granturi și achiziții publice. Câteva acțiuni, cum ar fi cele din cadrul inițiativei „Destinația Pământ”, vor fi implementate prin gestiune indirectă, iar organizațiile partenere vor asigura actualizările necesare.

sursa informatie – Comisia Europeana – comunicate

Related posts