Posturi vacante Ministerul Afacerilor Externe

posturi vacante mae

Ministerul Afacerilor Externe a publicat recent pe pagina oficiala anuntul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui numar de 19 posturi vacante in cadrul Ministerului.

Este vorba despre organizarea unui concurs pentru ocuparea unui număr de 19 posturi prevăzute pentru funcții de execuție specifice MAE în domeniile Financiar – Contabilitate și Audit.

La concursul pentru ocuparea posturilor prevăzute pentru funcții de execuție specifice MAE, denumit în continuare concurs, fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituția României, republicată, și în legile în vigoare;

are cetățenia română; cunoaște limba română, scris și vorbit;

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

are capacitate deplină de exercițiu;

îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs;

cunoaște cel puțin o limbă străină, potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs;

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face‐o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografia generală de concurs, obligatorie pentru toate posturile, poate fi consultată AICI.

Descrierea posturilor, cerințele specifice pentru ocuparea acestora și bibliografia specifică de concurs pot fi consultate aici:

  1. DOMENIUL FINANCIAR-CONTABILITATE:

Referent relații (S)/ consilier relații (S) – 15 posturi (Cod post FINCONT2022)

  1. DOMENIUL AUDIT:

Referent relații (S)/ consilier relații (S) – 4 posturi (Cod post AUDINT2022)

Dosarele de inscriere la concurs vor fi depuse electronic in perioada 05 februarie 2022 – 14 februarie 2022 prin intermediul formularului de înscriere, care va fi disponibil pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea „Cariere” – „Oportunități de angajare”.

Instrucțiunile în vederea înscrierii prin intermediul platformei https://cariera.mae.ro/ pot fi accesate AICI.

Formularul electronic de înscriere va fi disponibil în perioada 5 februarie 2022 (ora 00:00:00, ora României) – 14 februarie 2022 (ora 23:59:59, ora României).

Toate informațiile referitoare la desfășurarea concursului se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, la secțiunea Cariere – „Oportunități de angajare”.

Proba testului-grilă se va desfășura online pe platforma https://cariera.mae.ro/.

Proba interviului se va desfășura online, conform programării candidaților admiși pentru această probă, care se va publica, în condițiile prevăzute de Regulament, pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, la secțiunea Cariere – „Oportunități de angajare. Instrucțiunile de conectare pentru susținerea interviului vor fi transmise candidaților admiși pentru această probă, în condițiile prevăzute de Regulament.

Proba scrisă se va desfășura în condițiile prevăzute de Regulament. Informațiile cu privire la data şi locul desfăşurării se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, la secțiunea Cariere – „Oportunități de angajare”.

Informații suplimentare pot fi solicitate, în perioada de înscriere, la Departamentul Resurse Umane, telefon 021-431.1143, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 08.30 – 16.30, ora României, precum și la adresa de e-mail concurs@mae.ro.

sursa informatie – Ministerul Afacerilor Externe – comunicate

Related posts