Concurs posturi vacante Primaria Floresti, Jucu, Marisel, Ciucea judetul Cluj

concursuri posturi vacante cluj

ANFP anunta organizarea unor concursuri pentru pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul Primariei Floresti, Jucu, Marisel, Ciucea, Palatca judetul Cluj.

Primaria Comunei Floresti organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Director Executiv in cadrul Politiei Locale, Floresti

Conditii de participare :

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice : minimum 7 ani .
pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Prin excepţie de la prevederile alin. (3) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi de la art. 387, funcţiile publice de conducere de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale organizate la nivelul comunelor şi oraşelor pot fi ocupate, prin concurs organizat în condiţiile legii, de persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

Mai multe detalii, bibliografie gasiti accesand pagina oficiala: http://www.anfp.gov.ro/Concurs/148727

Primaria Comunei Jucu organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Consilier Principal Directia Impozite si Taxe Locale si Inspector Principal Directia Urbanism

Mai multe detalii si bbliografie se pot obtine accesand linkul http://www.anfp.gov.ro/Concurs/148421, pentru postul de Consilier Principal Impozite si Taxe Locale, respectiv linkul: http://www.anfp.gov.ro/Concurs/148419 pentru postul de Inspector Principal Directia Urbanism.

Primaria Comunei Palatca organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Consilier Superior in cadrul compartimentului de Achizitii Publice

Conditii de participare:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
minimum 7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

Mai multe informatii si blibliografie gasiti accesand pagina oficiala : http://www.anfp.gov.ro/Concurs/148650

Primaria Comunei Marisel organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Consilier Asistent in cadrul Directiei de Asistenta Sociala

Conditii de participare:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in unul din domeniile : asistenta sociala,drept,administratie publica, Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii (specializările istorie, Ştiinţe Politice, Geografie, Litere şi Limbi Străine).
cunoştinţe de operare pe calculator (word, excel) dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective – nivel mediu
vechime in specialitatea studiilor necesare executarii funcţiei publice : minimum 1 an.

Mai multe informatii, bibliografie gasiti accesand pagina oficiala: http://www.anfp.gov.ro/Concurs/148508

Primaria Comunei Ciucea organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Secretar general al comunei

Conditii de participare:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice, administrative sau ştiinţe politice;
candidaţii trebuie sa fie absolventi cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.
vechime minima in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – 5 ani

Mai multe informatii, bibliografie gasiti accesand pagina oficiala: http://www.anfp.gov.ro/Concurs/148513

Related posts