Comisia Europeana cauta Data Protection Specialists

data protection

Institutiile europene cauta Data Protection Specialists. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul UE, Comitetul Economic și Social, Curtea Europeană de Justiție și Serviciul European pentru Acțiune Externă caută specialiști în protecția datelor (administratori AD 6) . Experții în protecția datelor îndeplinesc o mare varietate de sarcini, inclusiv:: informarea și consilierea cu privire la bunele practici în domeniul protecției datelor; furnizarea de informații persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor; tratarea și investigarea reclamațiilor privind protecția datelor Pentru a aplica, trebuie să fiți cetățean al UE…

Read More