Posturi vacante ADR nord-vest

posturi vacante adr nord-vest

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert cu rol de ofiţer achiziţii, în cadrul Departamentului Verificare Achiziţii Publice şi Conflict de Interese, Direcția Implementare POR, perioada determinată de 24 luni, normă întreagă.

Prezentarea postuluiObiectivele postului: Verificarea ex-post a achiziţiilor publice efectuate de către beneficiarii ce derulează proiecte finanţate prin POR;  
Responsabilităţi cheie / Atribuţii: Verificarea achizițiilor publice realizate de beneficiari, conform procedurilor, instrucţiunilor şi listelor de verificare aferente și cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a celei comunitare relevante;Gestionarea documentelor specifice postului;Asigurarea interfeţei agenţie – terţi;Activităţi administrative.  

Cerințe:

Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 299/2020:
  • „Ştiinţe sociale”; ramuri de știință: ”științe juridice” sau ”științe economice”;
  • „Ştiinţe inginereşti”.

Experienţa:

 • Experienţă de minimum 1 an în domeniul achizițiilor.

Abilităţi şi competenţe:

 • Cunoștințe de operare PC (Ms-Word, Excel).
 • Rezistență la stres; Spirit analitic; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iunie 2004, modificată de O.U.G. nr. 111/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 1115 din 27 noiembrie 2004, cu anexa introdusă prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial nr. 615 din 7 iulie 2004;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

PENTRU MAI MULTE INFORMATII ACCESATI PAGINA OFICIALA – ADR NORD-VEST

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este o organizaţie regională de sine stătătoare, înfiinţată în conformitate cu Legea 151/1998 (legea dezvoltării regionale, abrogată ulterior de Legea 315/2004), prin Hotărârea nr. 4/ 16.12.1998 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest,  ca organism de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce acţionează în domenii specifice dezvoltării regionale.

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este coordonatorul şi editorul a patru Planuri de Dezvoltare Regională (PDR), elaborate în parteneriat cu Comitetul de Planificare Regională: PDR 2000-2002, PDR 2004-2006, PDR 2007-2013 şi PDR 2014-2020.

În ceea ce priveşte programele regionale, ADR Nord-Vest a fost autoritate de implementare a fondurilor de pre-aderare, în cadrul Programelor Phare CES şi guvernamentale, în perioada 1999-2009.

Pentru perioada 2007-2013, ADR Nord-Vest a îndeplinit rolul de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional POR – REGIO, cofinanţat din fondurile structurale; Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

În luna martie 2013, Ministerul Economiei (în calitatea sa de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – POS CCE) şi ADR Nord-Vest au semnat un acord prin care cel dintâi a delegat un număr de atribuţii Organismului Intermediar POSCCE stabilit în cadrul ADR Nord-Vest, atribuţii care vizează implementarea Axei Prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient şi, ulterior, din 2014, a Axei Prioritară 3 – Operaţiunea 3.1.1 ,,Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”.

sursa informatie – ADR nord-vest – pagina oficiala

Related posts