Etapele Programului Rabla Local Cluj

rabla local cluj etape

Primaria Cluj Napoca a publicat detalii despre etapele programului Rabla Local Cluj 2023 si criteriile de eligibilitate.

  • 21 aprilie 2023 – 28 aprilie 2023 – Unitățile administrativ-teritoriale (Primăriile) pot depune cererile de finanțare și documentația aferentă prin intermediul aplicației informatice, puse la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).
  • Primăria Cluj-Napoca va solicita finanțare pentru un număr de 5.000 de autovehicule (conform HCL nr 424/2023)
  • Administrația Fondului pentru Mediu va publica pe site-ul: www.afm.ro, lista cu UAT-urile care s-au înscris în Program
  • AFM va publica anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și a sumelor alocate.
  • Persoanele fizice se vor înscrie on-line în aplicația care va fi pusă la dispoziție de AFM, pe site-ul: www.afm.ro.
  • Primăria Cluj-Napoca va publica pe pagina proprie de internet anunţul şi procedura internă privind participarea solicitanţilor de finanţare în cadrul Programului.

Criterii de eligibilitate ale solicitantului -persoană fizică:

(1) Este considerat eligibil solicitantul de finanțare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplinește următoarele condiții:
a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a municipiului Cluj-Napoca;
b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale municipiului Cluj-Napoca, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
c)nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;
e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.
(2) În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.
(3) În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, solicitantul de finanțare va depune la delegat și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

Related posts